Skip to main content

Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử

Movies Preview

movies
Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử


Published 2009


Đây là thời pháp mang tựa đề HỘ NIỆM CHO NGƯỜI CHẾT HOẠNH TỬ, do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 15 Tây tháng 7, 2009; tại chùa Tầm Nguyên IV, tọa lạc tại thành phố Fremont, Bắc Cali.
Mạng chùa, www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org có nhiều mp3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.


Producer www.ChuaTamNguyen.org
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com Web Developer - Minh Giác: HueTri@yahoo.com www.ChuaTamnguyen.org - www.TamNguyenTemple.org

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 3,252
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,532
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,406
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.com
movies
eye 754
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 13,691
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
movies
eye 1,490
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 2,631
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by Chùa Tầm Nguyên
movies
eye 1,722
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 6,268
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 710
favorite 0
comment 0